Informacje techniczne, zasady oceniania, klasy dodatkowe

Home / Imprezy / Informacje techniczne, zasady oceniania, klasy dodatkowe

 

 

NAGRADZANIE:  Na ringu można nagradzać zabawką/jedzeniem. UWAGA! W przypadku jedzenia należy uważać, by nie spadło ono na ziemię. Pierwsze upuszczenie smakołyka to żółta kartka, drugie – czerwona i dyskwalifikacja. Pomiędzy ćwiczeniami można śmiało nagradzać bez straty punktów. W trakcie ćwiczeń będzie to traktowane w zależności od natężenia nagradzania. Adekwatna pomoc w danej sytuacji będzie lepiej widziana niż zostawienie psa samemu sobie!

MODYFIKACJE W PRZEBIEGU: W każdej klasie można według uznania modyfikować lub omijać ćwiczenia, podobnie jak w przypadku nagradzania, jest to punktowanie w zależności od skali pomocy/modyfikacji.

Kiedy zgłaszać modyfikacje? Jeśli z góry wiecie, że potrzebujecie zmodyfikować przebieg ćwiczenia lub przestawić kolejność ćwiczeń to poinformujcie o tym komisarza przed startem, zgłoście wcześniej swój plan, jest możliwość podłożenia zabawki w potrzebne miejsce, itp. Ale też reagujcie na bieżąco, jeśli tylko widzicie, że dana sytuacja jest trudna dla Waszego psa i nie odpowiada Wam jego stan, chcecie przerwać lub zmodyfikować ćwiczenie – doraźnie dostosowujcie śmiało rozwiązania.

Obowiązuje jedna klasyfikacja, bez względu na to, czy nagradzacie psa w trakcie startu czy nie.

 

Czas na ringu: Ze względu na możliwość modyfikacji/powtarzania ćwiczeń wg potrzeb, dla każdego zawodnika jest określony czas do wykorzystania na ringu (w przypadku długich modyfikacji/powtórzeń może się okazać, że nie dokończycie wszystkich ćwiczeń).

0 – 7 min, 1 – 11 min, 2 – 14 min, 3 – 16 min, Junior – 6 min, Senior – 10 min.

 

Kolejność startów: według listy startowej.

 

APORTY – korzystamy z białych aportów od Collision Course. Jeśli jednak potrzebujecie innego sprzętu, możecie użyć swojego bądź skorzystać z naszych, do dyspozycji będzie pudełko z koziołkami o różnych gabarytach.

 

KLASY Junior, Senior – nieklasyfikowane

Pamiętajcie – nieklasyfikowane – nie ma więc karnych punktów za pomoce, modyfikacje. Modyfikujcie ćwiczenia według uznania, żeby tylko dać swojemu psiemu Juniorowi/Seniorowi fajne chwile na ringu, korzystajcie z tego. Można dowolnie mieszać, wybierać inne pozycje, itp. Oczywiście tutaj również pilnujemy, by jedzenie nie upadało na ziemię.

 

Klasa Junior

W tej klasie nie ma obowiązku rozpoczynania każdego z ćwiczeń od pozycji siad przy nodze (można np. przytrzymać psa za obrożę).

 1. Podjęcie aportu. Przytrzymujemy psa/sadzamy przy nodze. Wyrzucamy aport, na komendę komisarza wysyłamy psa, w trakcie powrotu możemy zwolnić psa do nagrody bądź odebrać aport do ręki.
 2. Zmiany pozycji siad-waruj-siad. Do wyboru przed psem lub przy nodze. Dozwolone są pomoce optyczne i naprowadzanie ręką.
 3. Obieganie pachołka (5 kroków)
 4. Dostawianie do nogi. Rozpoczynamy od siadu przed przewodnikiem, na komendę komisarza wydajemy komendę na dojście do nogi.
 5. Przywołanie (10 kroków). Pomocnik przytrzymuje psa/zostawiamy psa w pozycji siad lub waruj-zostań. Na komendę komisarza przywołujemy psa.
 6. Targetowanie przedmiotu (5 kroków)
 7. Podążanie za przewodnikiem. Przewodnik wycofuje się, pies podąża za nim „twarzą w twarz” – 2 proste po 10 kroków, 1 zwrot
 8. Wymiana zabawkami. Przewodnik trzyma w rękach dwie zabawki, na komendę pies chwyta jedną z nich i trzyma/szarpie się, na kolejną komendę („puść”/zmiana/złap/itp) puszcza zabawkę i wymienia się na kolejną, po chwili szarpania/trzymania pada komenda „Puść”.
 9. Zostawanie – 30 sekund, przodem, 5 kroków od psa

 

 

Klasa Senior

 1. Zostawanie w grupie 1 min., przodem, 10 kroków od psa w pozycji siad
 2. Kwadrat jak w regulaminie kl. 1. Wysyłamy z odległości 10 metrów, zatrzymujemy psa w kwadracie i idziemy do niego.
 3. Zmiany pozycji. Zostawiamy psa w pozycji waruj, odchodzimy na 5 kroków, na komendy komisarza wykonujemy kolejno siad-waruj-siad, po czym wracamy do psa.
 4. Chodzenie przy nodze. Krótka sekwencja, prowadzenie przez komisarza. Normalne i szybkie tempo, zwroty w prawo, lewo, tył i zatrzymania.
 5. Przywołanie bez blokad, na odległość 25 kroków.
 6. Obieganie pachołka – 10 metrów.
 7. Pozycje w marszu – stój i siad
 8. Aport – dowolny przedmiot